MEST SOLGTE NYE UDGIVELSER HøJ CBD STRAINS FEMINISERET FRø AUTOFLOWER FRø REGULæRE CANNABIS FRø VARER
HJEM Om Barney's BARNEYS FARM På TUR KUNDE SERVICE ANMELDELSER CANNABIS FRØ SAMLINGER FEMINISERET FRø REGULæRE CANNABIS FRø AUTOFLOWER FRø BARNEY'S VARER

ANSVARS FRASKRIVELSE

Ansvars Fraskrivelse

Alle ting på siderne, herunder, uden begrænsning, al informationstekst, design og "look and feel", layout, fotografier, grafik, lyd, video, beskeder, interaktiv og instant messaging design og funktioner, filer, dokumenter , billeder eller andet materiale (samlet "Materialerne"), uanset om de er offentliggjort eller privat transmitteret, samt alle afledte værker, ejes af Barneys eller andre parter, der har licenseret deres materiale til Barney's, og er beskyttet af copyright, varemærke , og andre intellektuelle ejendomslove. Barney fraskriver sig enhver ejendomsret til ophavsret, varemærker, servicemærker, logoer, slogans, domænenavne og andre handelsnavne end dets eget. Varemærker, logoer, billeder, lyd og servicemærker, der vises på webstederne, tilhører enten Barneys eller andre tredjeparter; Du accepterer ikke at vise eller bruge sådan ejendom uden Barneys forudgående skriftlige tilladelse.

Materialerne på webstederne må ikke kopieres, reproduceres, genudgives, uploades, udsendes, transmitteres eller distribueres på nogen måde, herunder via e-mail eller på anden elektronisk måde, uden Barneys forudgående tilladelse. Enhver ændring af materialerne, brug af materialerne på ethvert websted eller netværkscomputermiljø eller brug af materialerne til andet formål end personlig, ikke-kommerciel brug uden forudgående tilladelse fra Barney's Souvenirs BV, er en krænkelse af ophavsret, varemærke og andre ejendomsrettigheder i materialerne og er udtrykkeligt forbudt.

Links med andre websteder

Webstederne kan indeholde links til tredjepartswebsteder som en indkvartering for dig. Webstederne kan også fås via links, der findes på tredjepartswebsteder. Tredjeparts-linkede sider er ikke under Barneys kontrol. Barney's godkender ikke, vedtager eller påtager sig noget ansvar for indhold eller privatlivspraksis på tredjepartswebsteder, herunder, men ikke begrænset til, information, der leveres på tredjepartswebsteder, der kan linke brugeren til webstederne. Hvis du har adgang til webstederne via et tredjeparts-link, er du stadig bundet af vilkårene og betingelserne i disse brugsbetingelser. Under ingen omstændigheder er Barney's ansvarlig for noget indhold eller andet materiale på eller tilgængeligt på tredjepartswebsteder.

Fraskrivelse af garantier

Er udtrykkeligt enig i, at brug af websteder og tjenester er på din eneste risiko. Webstederne, tjenesterne og alt indhold deri indeholdes eller kan downloades derfra leveres på en "som den er" og "som tilgængelig" basis. Barney fraskriver sig udtrykkeligt alle garantier af enhver art, udtrykkelig eller underforstået, herunder uden begrænsning enhver garanti for salgbarhed, stille nydelse, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse. Ingen rådgivning eller information, uanset om den er mundtlig eller skriftlig, opnået af dig fra Barneys eller via siderne eller tjenesterne, skaber nogen garanti, der ikke udtrykkeligt er fremsat heri.p>

Barney's yder ingen garanti for, at tjenesterne eller noget indhold, der leveres via siderne eller noget indhold indeholdt deri eller downloadet derfra, vil opfylde dine krav, være nøjagtige, komplette, aktuelle eller rettidige, eller at siderne eller tjenesterne vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri. I tilfælde af, at webstedsindhold er unøjagtigt, ufuldstændigt eller forældet, fremsætter Barney's ikke med vilje væsentlige fejlagtige repræsentationer, og heller ikke Barneys med vilje giver forkerte oplysninger.

Du forstår og accepterer, at ethvert materiale og / eller data, der er downloadet eller på anden måde erhvervet gennem brug af websteder eller tjenester eller andet indhold deri eller downloadet derfra, er efter eget skøn og risiko, og du er alene ansvarlig for enhver skade på din computer system eller tab af data, der er resultatet af download af sådant materiale og / eller data.

Barney's er ikke ansvarlig for tab eller skade forårsaget eller påstås at være forårsaget, direkte eller indirekte, af de informationer eller ideer, der er indeholdt, foreslået eller henvist til på webstederne, gennem tjenesterne eller brug af det samme af dig

Barneys og dets licensgivere repræsenterer ikke eller garanterer, at webstederne, tjenesterne eller noget indhold deri findes eller downloades derfra er passende eller tilgængelig til brug på alle geografiske placeringer. Hvis du bruger tjenesterne uden for USA, er du alene ansvarlig for overholdelse af alle gældende love, herunder uden begrænsning eksport- og importregler fra andre lande.

Ansvarsbegrænsning

Barneys og dets ansatte er ikke ansvarlige for direkte, indirekte, tilfældige, specielle eller følgeskader, der skyldes brugen eller manglende evne til at bruge siderne, tjenesterne eller indhold deri indeholdes eller downloades derfra eller anden information opnået på webstederne, gennem tjenesterne eller for omkostningerne ved anskaffelse af erstatningstjenester eller som følge af uautoriseret adgang til eller ændring af dine transmissioner eller data, herunder, men ikke begrænset til, skader for tab af fortjeneste, brug, data eller andre immaterielle anliggender, selvom det er forventeligt, eller hvis Barney's er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Du accepterer, at Barneys souvenirs BVs samlede ansvar nedenunder for skader, uanset handlingsformen, ikke må overstige det faktiske samlede beløb, som Barney's modtager fra dig for at få adgang til webstederne og / eller bruge tjenesterne. Hvis din brug af websteder, tjenester og / eller varer medfører behov for service, reparation eller korrektion af udstyr eller data, påtager du dig alle omkostninger herfor.

© COPYRIGHT 2019 ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDT.

Eksklusiv adgang kun for voksne Indhold tilladt for personer på 18 år eller ældre, barneysfarm.com, er forbeholdt folk i en alder af majoriteten. I Holland er majoritetsalderen 18 år, tjek din lokale lovgivning og respekter den. Vi sender vores cannabis frø med forbehold om, at de ikke vil blive brugt i konflikt med nationale love. Kunder skal være opmærksomme på, at cannabisfrø er ulovlige i nogle lande. Barneys Farm leverer disse frø under forudsætning af, at de ikke vil blive ført til lande, hvor de er ulovlige. De, der gør det, er alene ansvarlige for deres egne handlinger, og Barney's Farm påtager sig intet ansvar i denne henseende. Vores online butik er i overensstemmelse med nederlandsk lovgivning. Frø sælges til souvenirs, opbevaring og genetisk konservering. Generel juridisk meddelelse: Spiring er ulovligt i de fleste lande, du bedes kontrollere dit lands lovgivning vedrørende frø, parafernalia og andre produkter, der er relateret til Cannabis-kultur.

Indtast, jeg er 18 år eller ældrejeg accepterer ikke